Các dự án tiêu biểu TP Thái Nguyên

55 năm là một chặng đường dài phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của lịch sử, đến nay TP Thái Nguyên đã phát triển toàn diện, […]