NGUYỄN THẾ HÙNG

Nguyễn Thế Hùng chủ tịch HDQT công ty cổ phần Big idea Việt Nam. Nhà sáng lập "Skyscrapercity Việt Nam" và "Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam"