NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HDQT công ty cổ phần Big idea Việt Nam. Nhà sáng lập “Skyscrapercity Việt Nam” và “Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

FB: Nguyễn Thế Hùng