TUYỂN ADMIN EXECUTIVE

Tuyển dụng Admin Skyscrapercity các tỉnh

Mỗi tỉnh có 01 Admin làm nhiệm vụ đàm phán và ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án, khách hàng muốn đưa thông tin dự án lên cổng thông tin. Xác lập và chuẩn hóa thông tin dự án, nhằm PR cho dự án

Thu nhập không hạn chế hưởng 60% thu nhập từ hợp đồng